Deventer stille stad!

(Trees Schopman: “Ik neem de uitdaging aan mijn eigen Deventer-utopia te schrijven!”)

We zijn ons te weinig bewust van geluidsoverlast zoals verkeerslawaai. En dit levert stress op. Uit een rapport van de RIVM (december 2014) blijkt: “Meer dan 9 miljoen mensen zijn ernstig gehinderd. Zij hebben last van gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. Daarnaast draagt omgevingslawaai bij aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, beroerte en vroegtijdig overlijden. Naar verwachting zijn de cijfers een onderschatting, omdat niet alle EU landen de benodigde data hebben aangeleverd. De blootstelling aan omgevingslawaai in Europa leidde in 2011 tot ongeveer 900 duizend gevallen van verhoogde bloeddruk en 40 duizend ziekenhuisopnames per jaar door hart- en vaatziekten en beroertes; het aantal vroegtijdige sterfgevallen door deze ziekten als gevolg van de blootstelling is naar schatting circa 10 duizend per jaar. Nachtelijk geluid kan de slaap verstoren, bijvoorbeeld doordat mensen niet kunnen inslapen of tussentijds wakker worden. Naar schatting hebben ongeveer 8 miljoen mensen hier last van en bijna 4 miljoen van hen ervaart dit als ernstig.”

Mijn ideale wereld is zo stil als een wereld bedekt met sneeuw dat alle geluid dempt. Mogelijk zijn alle motoren dan stille electrische fluistermotoren die ook geen luchtvervuiling meer met zich meebrengen. Ook de rollende banden maken geen geluid meer omdat daar iets op gevonden is door ander materiaal te gebruiken voor de banden. Mischien zijn alle voervoersmiddelen wel kleine hoovercraftjes geworden. In ieder geval zijn creatieve geluidswallen en ultrastil wegdek zoals ‘rubberpave’ overal standaard en niet meer uitzondering. Ook gebruik van geluidsgoten zoals nu proefsgewijs door rijkswaterstaat wordt toegepast langs de N413 in Soest, zijn standaard en worden in de stad langs ontsluitingswegen toegepast om de verkeersoverlast voor aanwonenden te verminderen. Nog mooier zou zijn als de wegen laag en ondergronds zijn en dat de stad één groen netwerk met verbindende wandelwegen of fietswegen is. Zoiets als nu de viaducten voor dieren bij drukke wegen en om de groene gebieden van Nederland met elkaar te verbinden voor de dieren. En dan overal rust- en ontmoetingspunten voor mensen. Maar ho…dit wordt een nieuw utopietje

Over tien tot twintig jaar is Deventer een groen wandeldorp geworden met een ondergronds netwerk van wegen voor het snellere vervoer. Deventer is als geheel opgehoogd in verband met het  stijgende waterpeil. Op de korte termijn wordt begonnen met investering in de geluidswallen met behulp van kunstenaars voor een mooie vormgeving. Er wordt gebruik gemaakt van de geluidsgoten zoals die nu al ontwikkeld zijn door Rijkswaterstaat. Er wordt niet bezuinigd op wegdek en er wordt direct dat ultrastille wegdek toegepast waar het kan. Vervolgens gaan  architecten aan het werk om Deventer langzaam maar zeker in hoogte op te trekken en hebben daarbij oog voor andere samenlevingsvormen zoals mantelzorgwoningen en samenwoonvormen. Er komen mooi veel kleine winkeltjes tussen..Ojee, al weer een nieuw utopietje.

Deze utopie is geschreven door: Trees Schopman (11-3-2018)

Neem jij ook de uitdaging aan? Volg deze link!

Auteur: TS

Trees Schopman; filosoof, religiewetenschapper en welzijnswerker. Eigenaar van De Spiegel, filosofische praktijk Deventer: voor denk-hulp bij zingeving, levens- en loopbaanvragen, en ethische vragen binnen bestuur, organisatie en samenleving. Initiatiefnemer van www.filosoferenindeventer.nl Organisator van Tegenlicht Meet Up - en Filosofiecafé Deventer, evenals de maandelijkse filosofische proeverij Deventer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *