IVN wandeling: Vogels in de Duursche Waarden

De eerste filosofen waren natuurfilosofen. Zij leerden denken en filosoferen aan de hand van wat ze waarnamen in de natuur. Door publieksactiviteiten op te nemen van het IVN, willen wij accentueren dat natuur ook vandaag de dag belangrijk is als inspiratie voor ons denken en als grondslag voor ons welbevinden.

Eerste-vrijdag-van-de-maand-wandeling.
Start 9.30 uur vanaf de parkeerplaats van Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109; 8121 SR Den Nul.

De Duursche Waarden, een natuurgebied met o.a. ondoordringbare wilgenstruwelen staan bekend om hun rijke vogelleven. In de mooiste maand van het jaar genieten we van de rijke bloemenweelde met bijbehorende insecten en een concert van vogels.

Gratis voor leden en niet-leden als kennismaking met het IVN.

Tip: kleed je conform de verwachte temperatuur,
en neem iets te drinken en te eten mee.