FILOSOFIECAFÉ  DEVENTER, over ‘God en goden’.

Locatie: Fermerie, muggeplein 9, Deventer
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Kosten: entree €8,50 (ticket eventbrite of betalen op avond zelf).
Meer informatie op  www.filosofischepraktijkdeventer.nl of www.filosoferenindeventer.nl

“God is dood”, zei de filosoof Nietzsche, “en wij mensen hebben hem vermoord”. De dolle mens, die in Nietzsches schrijven deze boodschap brengt, vergelijkt het met het leegdrinken van de zee, het uitwissen van de horizon en het loskoppelen van de aarde van de zon. De wereld heeft alle houvast verloren en doolt richtingloos door de donkere lege ruimte van het heelal. Is dit wat Paul Kingsnorth bedoelt als hij stelt dat de strijd verloren is, en dat de mensheid de wereld niet kan redden? Kingsnorth pleit voor het herleven van besef van het sacrale. Laten we opnieuw gaan geloven in een God of natuurgoden, opdat we onszelf als mensheid niet langer in het centrum van de wereld plaatsen, en ons gepaster en bescheidener gaan gedragen. Zou dat inderdaad de oplossing kunnen zijn voor het redden van de wereld? Zijn we überhaupt nog tot spiritualiteit en geloof in God of goden in staat? Of is dit de totaal verkeerde weg en moeten we onze hoop vestigen op de wetenschap en de techniek? In ons filosofiecafé doen we een poging deze vraag te bevatten en te onderzoeken. Doe je mee? Boek je ticket met vroegboekkorting via eventbrite.

In dit filosofiecafé borduren we voort op de voorafgaande Tegenlicht Meet Up. Deze keer was dit de VPRO-Tegenlichtdocumentaire ‘de aarde draait door’. In deze documentaire wordt de vraag gesteld of de wereld nog te redden is. Denker en schrijver Paul Kingsnorth stond al vroeg op de barricades als natuurbeschermer. Hij was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. En toen kwam hij tot inkeer. Hij viel van zijn geloof dat de mensheid de wereld kon redden. Hij verruilde zijn gebalde vuist en protesterend stemgeluid voor een innerlijke, literaire zoektocht naar de vraag wat ons tot mens maakt en wat onze plek is op deze magische planeet. Eerste meetup gemist? Je kunt nog meedoen met de herhaling van de meetup op donderdagochtend 7 februari in de Spiegel-praktijk. Zie betreffend evenement. Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Je bent van harte welkom.

HERHALING Tegenlicht Meetup Deventer; de aarde draait door

Locatie: Openbare bibliotheek Deventer,
Stromarkt 18, Deventer.
Tijdstip: 10.30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Kosten: gratis deelname, vrije gift wordt gewaardeerd.
Meer informatie op www.filosofischepraktijkdeventer.nl  of www.filosoferenindeventer.nl

LET OP, NIEUWE LOCATIE! WE ZITTEN IN DE TUINKAMER VAN CENTRALE BIBLIOTHEEK DEVENTER.

Denker en schrijver Paul Kingsnorth stond al vroeg op de barricades als natuurbeschermer. Zowel dichtbij huis in Engeland als aan de andere kant van de wereld in Papua-Nieuw-Guinea verzette hij zich tegen de onstilbare honger van de globaliserende wereld voor meer land, grondstoffen en spullen. Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. En toen kwam hij tot inkeer. Hij viel van zijn geloof dat de mensheid de wereld kon redden. Hij vindt dat de groene beweging van nu de nog overgebleven wilde natuur in een overwinningsroes inruilt voor een windmolenpark of zonnepanelen farm. De strijd is verloren. Hij verruilde zijn gebalde vuist en protesterend stemgeluid voor een innerlijke, literaire zoektocht naar de vraag wat ons tot mens maakt en wat onze plek is op deze magische planeet

Tegenlicht Meetup Deventer wil bijdragen aan kritisch denken en constructief samenleven. Meetup-bijeenkomsten worden georganiseerd naar aanleiding van uitzendingen VPRO Tegenlicht. De inloop start om 10.00 uur, dan heb je alle tijd om koffie te halen bij Oscar en even rond te neuzen tussen de boeken. We starten om 10.30 met het bekijken van de volledige documentaire. Om 11.30 uur start de discussie. In de discussie gaan we met de aanwezigen samen onderzoeken wat de consequenties van dit onderwerp voor ons zijn.  Je bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening te koop bij café Oscar in de bibliotheek. Vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Graag aanmelden via het gratis ticket op eventbrite. Tegenlicht Meetup Deventer is een initiatief van- en wordt geleid door Trees Schopman. (www.filosofischepraktijkdeventer.nl).

Tegenlicht Meetup Deventer; de aarde draait door.

Locatie: de Fermerie, muggeplein 9, Deventer.
Tijdstip: 19.30 tot 22.30 uur.
Kosten: gratis, vrije gift wordt gewaardeerd.
Meer informatie op www.filosofischepraktijkdeventer.nl  of www.filosoferenindeventer.nl

Denker en schrijver Paul Kingsnorth stond al vroeg op de barricades als natuurbeschermer. Zowel dichtbij huis in Engeland als aan de andere kant van de wereld in Papua-Nieuw-Guinea verzette hij zich tegen de onstilbare honger van de globaliserende wereld voor meer land, grondstoffen en spullen. Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn vlammende betogen een groot internationaal publiek. En toen kwam hij tot inkeer. Hij viel van zijn geloof dat de mensheid de wereld kon redden. Hij vindt dat de groene beweging van nu de nog overgebleven wilde natuur in een overwinningsroes inruilt voor een windmolenpark of zonnepanelen farm. De strijd is verloren. Hij verruilde zijn gebalde vuist en protesterend stemgeluid voor een innerlijke, literaire zoektocht naar de vraag wat ons tot mens maakt en wat onze plek is op deze magische planeet

Tegenlicht Meetup Deventer wil bijdragen aan kritisch denken en constructief samenleven. Meetup-bijeenkomsten worden georganiseerd naar aanleiding van uitzendingen VPRO Tegenlicht. We starten om 19.30 met het bekijken van de volledige documentaire. Om 20.30 uur start de discussie. In de discussie gaan we met de aanwezigen samen onderzoeken wat de consequenties van dit onderwerp voor ons zijn.  Je bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis, en vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Graag aanmelden via het gratis ticket op eventbrite. Er is een herhaling van deze Meet Up op donderdagochtend 7 februari in de praktijk van de Spiegel – filosofische praktijk Deventer (zie betreffend evenement op de kalender voor aanmelding). Tegenlicht Meetup Deventer is een initiatief van- en wordt geleid door Trees Schopman. (www.filosofischepraktijkdeventer.nl).