Filosoferen in Deventer

‘Filosoferen in Deventer’ is een platform dat filosofie toegankelijk wil maken voor breed publiek om zo samen na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die er toe doen. Hier is in toenemende mate behoefte aan in de huidige samenleving. Om dit te realiseren bundelen we als platform de krachten van individuen en instanties in gemeente Deventer en omgeving. Het platform krijgt zo een makelaarsfunctie tussen aanbieders van  activiteiten en mensen die graag samen met anderen willen filosoferen. Het gaat om diverse vormen van filosofie zoals lezingen, gesprek en beleving zoals kunst en theater. Want filosofie is voor iedereen die wil denken en durft te twijfelen, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Eens per jaar sluiten we aan bij de nationale maand van de filosofie (april), om binnen de eigen regio filosofie een extra impuls te geven. Dit krijgt vorm in de Deventer-maandvandefilosofie.

We nodigen iedereen uit die met anderen wil twijfelen, denken, filosoferen en in dit kader iets organiseert, kosteloos of tegen vrije gift gebruik te maken van dit platform. We hebben deze site met kalender voor passende activiteiten. Ook kun je hier als organisator je blog plaatsen.  Voor PR is er een facebookpagina beschikbaar, evenals een open facebookgroep waarvan iedere belangstellende lid kan worden. Organiseer je iets en wil je dit platform gebruiken als (extra) springplank? Neem dan contact op.

We hebben jou nodig om dit alles tot een succes te kunnen maken. Naast actieve deelnemers, vrijwilligers en creatieve (be)denkers en uitvoerders, hebben we ook financiële middelen nodig. Draag je filosofie, en vooral filosoferen in Deventer een warm hart toe? Steun ons dan met je donatie.

Initiatiefnemer van deze site is  de Spiegel – filosofische praktijk Deventer vanuit de visie: Samen sterk voor een waardevolle samenleving en in dat kader een breed aanbod  van filosofische activiteiten voor Deventer en omgeving. Hier vind je de samenwerkingspartners.