Filosofiecafé Deventer

Filosofisch-moreel beraad voor mensen die samen na willen denken over persoonlijke dilemma’s in het samenleven.

In de oude Griekse filosofie is het samen spreken over samenlevingskwesties het meest optimale wat je als mens kunt doen. Socrates sprak mensen daarom aan op het marktplein en zette hen aan tot denken. Ook Hannah Arendt pleit voor het samen spreken over samenlevingskwesties als tegengif voor totalitarisme. Ze noemt dit ‘zichtbaar zijn in de publieke ruimte en handelen in de publieke sfeer’. Eén van de recentere inspiratiebronnen is Michael Sandel, een Amerikaans filosoof, gespecialiseerd in de politieke filosofie. Hij schreef diverse boeken en gaat met zijn toehoorders graag in gesprek over rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie en burgerschap. Je vindt o.a. een filmpje van hem op de startpagina van deze site.

Gebaseerd op deze inspiratiebronnen is het nu aan ons om samenlevingskwesties ter tafel te brengen. Wat kan dat zoal zijn? Als mens in een samenleving word je vaak genoeg geconfronteerd met situaties die je verwarren, boos maken of anderszins raken. Kijk om je heen, naar je familie, vrienden collega’s.. wat zie je? Wat valt je op? Wat inspireert je en wat haalt juist alle fut eruit? Lees de krant, bekijk het nieuws. Wat raakt je? Wat maakt je boos of verward? Al deze grote en kleine gebeurtenissen bieden stof tot nadenken, tot filosoferen en samen spreken over wat je ter harte gaat. We leren luisteren naar elkaar en situaties vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Zo verrijk je jezelf met kennis en wijsheid! Trees Schopman, onder andere filosoof en religiewetenschapper, organiseert en begeleidt het gesprek.

‘Filosofiecafé Deventer’: In de periode oktober – december en februari – april is er elke eerste donderdagavond van de maand een filosofie-avond met een specifiek thema.  We filosoferen met belangstellenden over vragen die ons bezig houden. Startpunt is een actueel dilemma. Je hoeft niet bekend te zijn met filosofie of filosofen om mee te kunnen doen. Filosofiecafé vindt plaats in eetcafé de 7e hemel is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Actuele informatie vind je via de evenementenkalender en via facebookEntree is een vrije gift . Meld je aan via Eventbrite want er is beperkt plek. 

Zie de agenda voor het eerstvolgende filosofiecafé Deventer!