Prikbord-oproepen!

  • Kars (6 atheneum) zoekt 65+ers voor onderzoek: Kars doet onderzoek in het kader van zijn profielwerkstuk. Zijn vraag is:  is er een relatie tussen visies op geluk en de leeftijd van mensen. Denken ouderen, terugkijkend, anders over geluk dan kinderen die nog een heel leven voor zich hebben? Zo ja, in welke vorm dan? Ook onderzoek ik hoe de filosofische theorieën over geluk van bekende filosofen vandaag de dag nog echt nageleefd worden. Met een vragenlijst breng ik de theorieën van Nietschze, Spinoza en Epicurus naar de praktijk. Welk van deze theorieën wordt het meest nageleefd? En waarom?
    De link naar zijn enquête is: https://goo.gl/forms/f6jYNEWnG6ggSqfu2

  • Uitbreiding gezocht filosofische gespreksgroep Deventer: Wie wil er meepraten, meedenken en meeschrijven in een filosofische gespreksgroep in Deventer?Wij hebben sinds mei 2016 eens per twee maanden een gespreksgroepje over een filosofische onderwerp, ‘s avonds van 20:00 tot 22:00 uur. Vooraf sturen de deelnemers een A4-tje met hun ideeën over het onderwerp naar elkaar, hierover wisselen we dan van gedachten. Daarna wordt een nieuw onderwerp voor de volgende sessie gekozen. Wegens vertrek van enkele leden zoeken wij nieuwe deelnemers. Heeft u belangstelling, bel dan met Mieke Vahl, 0570-611391 of Hans Ancher, 0570-592883.

  • Gezocht: Mededoeners voor de maand vd filosofie 2019. Ben je geïnspireerd door het thema van de filosofiemaand 2019 (Ik stuntel, dus ik ben)? En heb je een leuk idee waarin je dit filosofische thema in april 2019 wilt vormgeven  voor of met publiek? Meld het dan via het contactformulier.

  • Gezocht: mensen die Tegenlicht Meet Up Deventer mee willen helpen vorm geven. Ook filosofiecafé Deventer heeft uitbreiding nodig. Vind je het leuk om hierin mee te denken en te doen? Meld het via het contactformulier van deze site.

  • Webbeheerder zoekt mooie foto’s van Deventer voor de header van deze site(april 2018). De header is de foto die met het uillogo verschijnt. Wil jij jouw foto hier op de site? Dan mail hem naar info@filosoferenindeventer.nl onder vermelding van ‘foto voor filosoferen in Deventer’.

Laat je oproep achter als je anderen zoekt voor een filosofische activiteit:

  • wil je bijvoorbeeld je eigen filosofie-leesclub starten?
  • Of zoek je anderen om samen een filosofie- evenement te bezoeken?
  • iets anders dat met filosofie te maken heeft?

Meld het hier en we zetten je oproep op dit prikbord.

Hieronder vind je enkele tekstsuggesties waarmee je als zelfstandige filosofiegroep aan de slag kunt.