Herhaling Tegenlicht Meetup Deventer; ons basisinkomen

DIT IS DE LAATSTE TEGENLICHT MEETUP VAN DIT SEIZOEN. Ik zie jullie graag terug de laatste donderdag van augustus of de eerste donderdag van september!

Al jaren hebben velen zich ingespannen om het basisinkomen gerealiseerd te krijgen. Historicus Rutger Bregman zette vier jaar geleden het basisinkomen op de politieke agenda door middel van zijn boek ‘Gratis geld voor iedereen’. In dit boek komt vergeten onderzoek naar het basisinkomen aan het licht. Hieruit blijkt dat dit eeuwenoude idee een probaat middel is voor armoedebestrijding en het aanjagen van nieuwe economische activiteit. Bregman’s boek werd een internationale hit. Over de hele wereld wordt het basisinkomen inmiddels gezien als mogelijk antwoord op de stagnerende middeninkomens, de groeiende kloof tussen arm en rijk en de robot-revolutie. Zeker negen Nederlandse steden kondigden experimenten aan. Maar na de stormachtige comeback van het basisinkomen is de grote vraag: hoe nu verder? Ondanks alle evidente voordelen staan overheden niet te trappelen om het in te voeren. Rutger Bregman vindt het de hoogste tijd om nu eindelijk werk te gaan maken van het basisinkomen. Vaak wordt het onterecht gezien wordt als een socialistische proefballon. Hij wil het begrip basisinkomen omsmeden in de taal van deze tijd: burgerdividend of durfkapitaal voor de gewone man. Zodat het basisinkomen door tegenstanders en sceptici niet langer kan worden gezien als aalmoes van de overheid, maar als burgerrecht. Hoe staan we er nu voor?

Locatie: de bibliotheek (tuinkamer), stromarkt 18, Deventer.
Tijdstip: donderdagochtend 6 juni, 10.30 tot 12.30 uur.
Kosten: gratis, maar wel aanmelden via eventbrite.
Vrije gift wordt zeer gewaardeerd.

Tegenlicht Meetup Deventer wil bijdragen aan kritisch denken en constructief samenleven. Meetup-bijeenkomsten worden georganiseerd naar aanleiding van uitzendingen VPRO Tegenlicht. We starten om 10.30 met het bekijken van de volledige documentaire. Om 11.30 uur start de discussie. In de discussie gaan we met de aanwezigen samen onderzoeken wat de consequenties van dit onderwerp voor ons zijn.  Je bent van harte uitgenodigd.

Tegenlicht Meetup Deventer is een initiatief van- en wordt begeleid door Trees Schopman van www.filosofischepraktijkdeventer.nl.

HERHALING Tegenlicht Meetup Deventer; verovering van ons DNA

Locatie: Centrale bibliotheek Deventer (tuinkamer), stromarkt 18 Deventer.
Tijdstip: 10.30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur).
Kosten: gratis, vrije gift wordt gewaardeerd.

LET OP, NIEUWE LOCATIE. WE ZITTEN IN CENTRALE BIBLIOTHEEK DEVENTER (TUINKAMER)

Waar in Nederland volop gediscussieerd wordt over een elektronisch patiëntendossier hebben de Esten al hun gezondheidsgegevens altijd bij de hand op hun E-card. In Estland gaan artsen in de toekomst op basis van het DNA preventieve gepersonaliseerde adviezen geven over bijvoorbeeld de kans op suikerziekte of hartaandoeningen, de gevoeligheid voor bepaalde medicijnen of mentale problemen, om maar een paar dingen te noemen. Voorkomen is beter dan genezen, is het motto. In Nederland werken sommige ziekenhuizen ook al met genetische data en bieden startups DNA testen aan op basis waarvan lifestyle adviezen geven worden. Maar een wet en één veilig E-health systeem heeft Nederland nog niet. Wereldwijd wordt DNA-analyse gezien als de toekomst van de gepersonaliseerde geneeskunde. Over niet al te lange tijd kost zo’n analyse nog maar een paar tientjes. Wordt het niet tijd dat Nederland ook een wet op de genetische data in het leven roept? Het is duidelijk: DNA-analyse heeft de toekomst. Maar hoe beschermen wij onze data?

Tegenlicht Meetup Deventer wil bijdragen aan kritisch denken en constructief samenleven. Meetup-bijeenkomsten worden georganiseerd naar aanleiding van uitzendingen VPRO Tegenlicht. We starten om 10.30 met het bekijken van de volledige documentaire. Om 11.30 uur start de discussie. In de discussie gaan we met de aanwezigen samen onderzoeken wat de consequenties van dit onderwerp voor ons zijn. Je bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis, consumpties voor eigen rekening bij café Oscar in de bibliotheek. Vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Graag aanmelden via het gratis ticket op eventbriteTegenlicht Meetup Deventer is een initiatief van- en wordt begeleid door Trees Schopman. (www.filosofischepraktijkdeventer.nl).

Parkeren kun je in de parkeergarage bij de wilhelminabrug, of op de worp bij het pondje.