FILOSOFIECAFÉ  DEVENTER, over ‘de kracht van kritiek’

Wanneer zet kritiek ons in beweging? Wat is er nodig om de mens wakker te schudden uit zijn flegmatieke houding? Vaak stoppen we liever onze oren dicht omdat het altijd hetzelfde liedje is. Hoe maken we dat iemand luistert als we ons zorgen maken? Of zullen we maar massaal onze kop in het zand steken? Niets horen, niets zien, niets melden, omdat we geen moraalridders willen zijn? Is het goed kritiek te verpakken? In een lied of theater? Is het ontroering die ons wakker schudt en ons medeleven laat ontwaken en zelfkritisch laat zijn? Of zijn het vooral feitelijkheden en rationele argumenten waardoor we in actie komen?

Locatie: Fermerie, muggeplein 9, Deventer
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Boek je ticket met vroegboekkorting via Eventbrite.
Scholieren, studenten en minima zijn welkom voor €5,-. Zij betalen hun ticket op de avond zelf.

Dit filosofiecafé staat in het teken van het Brechtfestival. Volgens Brecht zijn mensen vooral een product van de menselijke en economische verhoudingen, de maatschappij. Omdat mensen de maatschappij zelf maken, kunnen ze die ook veranderen. Met zijn protestliederen en theaterstukken wil Brecht ons een spiegel voorhouden, hij wil de maatschappelijke structuur zichtbaar maken en laten zien dat die niet onveranderlijk is. Als we dat willen, kunnen we een betere, meer rechtvaardige wereld maken, is zijn boodschap. Maar dan moeten we wel in beweging komen, en wat zet ons daartoe aan? Genoeg om over na te denken tijdens ons filosofiecafé. Doe je mee?

In filosofiecafé borduren we voort op de voorafgaande Tegenlicht Meet Up. Deze keer was dit de VPRO-Tegenlichtdocumentaire ‘de nieuwe ondernemer en de hyperconsument’. Volgens de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber is het kapitalisme doorgeslagen.  De samenleving wordt gekoloniseerd door de markt, die vakkundig inspeelt op onze gemakzucht en het verlangen naar onmiddellijke behoeftebevrediging, Naar aanleiding van het boek ‘de infantiele consument’(Barber, 2008) gaat Felix Rottenberg in gesprek met BT-topman Ben Verwaayen, hoogleraar ‘gevoelseconomie’ Henriëtte Prast en Herman Wijffels, destijds bewindvoerder van de Wereldbank. Zij bediscussiëren de vragen: Hoe ethisch is de moderne ondernemer en hoe vrij de consument?

Eerste meet up gemist? Je kunt nog meedoen met de herhaling van de meet up op donderdagochtend 5 december in de bibliotheek Deventer. Zie betreffend evenement op de kalender van filosoferenindeventer.nl. Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Je bent van harte welkom.

Filosofiecafé Deventer, over ‘chaos

In december 2002 schrijft journalist Stein in Trouw “Het lijkt erop dat het denken gebaat is bij een groeiend besef van chaos en verval, want dan zoekt het naar nieuwe fundamenten, zoals Plato en Descartes deden”. Hij onderbouwt het met de stelling dat de rede ons niet stuurt, volgens de wetenschap, maar achter de feiten aansukkelt. Ook haalt hij de Duitse filosoof Safranski aan met de woorden “Pas als de manier waarop we leven niet meer vanzelf spreekt, is er de vraag naar de filosofie”. Het denken wordt dus uit crisis geboren, is Steins conclusie. Als het vermogen tot denken de kern van ons mens-zijn is, dan komen we juist tot ons recht in een periode van chaos, zou je denken. Maar is dat wel zo? Wanneer gaan we koppie-onder, of is dat enkel onze angst daarvoor? Mogen er ook grenzen aan de chaos zijn? En welke zouden dat dan kunnen zijn? Of is chaos per definitie grenzeloos? Genoeg om over na te denken tijdens ons filosofiecafé. Doe je mee? Boek je ticket met vroegboekkorting via eventbrite op de site. Scholieren, studenten en minima hebben extra korting. Zie de kalender van filosoferenindeventer.nl

Datum: Donderdagavond 7 november
Locatie: Fermerie, muggeplein 9, Deventer

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Boek je ticket met vroegboekkorting via Eventbrite

In filosofiecafé borduren we voort op de voorafgaande Tegenlicht Meet Up. Deze keer was dit de VPRO-Tegenlichtdocumentaire ‘overleven in de chaos’. Volgens filosoof en psychiater Damiaan Denys hebben we een samenleving gecreëerd waaraan wij als mens eigenlijk niet meer kunnen voldoen. We lijken ons niet meer te kunnen handhaven in een grenzeloze wereld vol prikkels, complexe informatie en alternatieve waarheden. Waarom zijn we bang terwijl de wereld nog nooit zo veilig was? Waarom voelen we ons steeds vaker depressief en eenzaam, terwijl de wereld nog nooit zo toegankelijk en met elkaar verbonden was? Zit de echte crisis in onszelf?

Eerste meet up gemist? Je kunt nog meedoen met de herhaling van de meetup op donderdagochtend 7 november in de bibliotheek Deventer. Zie betreffend evenement op de kalender van filosoferenindeventer.nl. Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Je bent van harte welkom.

FILOSOFIECAFÉ  DEVENTER, over ‘gender-wijsheid’

Gender gaat over man of vrouw zijn. In hoeverre bepaalt ons geslacht onze identiteit? Brengt een ander lichaam, noodzakelijkerwijs een andere maatschappelijke rol en andere wijsheid met zich mee? Vrouwen kunnen in principe kinderen baren en gelden als fysiek minder sterk dan mannen. Brengen deze fysieke verschillen andere inzichten en een andere levenshouding met zich mee? In de meeste (zo niet alle) religies geldt de man als hoofd van het gezin. Hij is van nature de leider die met gezag en respect voor vrouw en kinderen, het gezin bestiert.  Waarop zijn deze opvattingen over gender gebaseerd en hebben ze een reële grond? Is het nature of nurture, biologie of opvoeding? En als het onzin is en vrouwen en mannen gelijk zijn, waarom zijn er dan nog steeds maatschappelijke verschillen tussen man en vrouw? En waarom loopt vooral Nederland achter in deze maatschappelijke gelijkheid als je het vergelijkt met andere Europese landen? Genoeg om over na te denken tijdens ons filosofiecafé. Doe je mee? Boek je ticket met vroegboekkorting via eventbrite op de site. Scholieren, studenten en minima zijn welkom voor €5,-. Koop je ticket op de avond zelf. 

Locatie: Fermerie, muggeplein 9, Deventer
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Boek je ticket met vroegboekkorting via Eventbrite.

In filosofiecafé borduren we voort op de voorafgaande Tegenlicht Meet Up. Dit was de  VPRO-Tegenlichtdocumentaire ‘Topdames’. In deze documentaire anno 2006 vraagt Felix Rottenberg zich al af wat er aan de hand is in Nederland. Ook in 2020 lijken we het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties niet waar te kunnen maken. Waarom zijn vrouwen afwezig in het centrum van de economische macht? Missen zij de passie en ambitie om op hoog niveau leiding te geven en beslissingen te nemen? Of houden mannen de deur dicht? En wat zijn hiervan eigenlijk de gevolgen? Hij gaat in gesprek met vier topdames om antwoord op deze vragen te vinden. Een onderwerp, nog steeds relevant in 2019.

 Eerste meet up gemist? Je kunt nog meedoen met de herhaling van de meet up op donderdagochtend 3 oktober in de bibliotheek Deventer. Zie betreffend evenement op de kalender van filosoferenindeventer.nl. Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Je bent van harte welkom.

Filosofiecafé Deventer; over de macht van (on)gelijkheid

“Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig”, is ons morele standpunt. Waaruit blijkt die gelijkwaardigheid dan? Gelijke kansen, gelijke middelen bijvoorbeeld? Een basisinkomen voor iedereen? Of prikkelen we mensen dan onvoldoende? Kunnen we misschien beter gebruik maken van de onderlinge verschillen en om zo het beste uit mensen, en daarmee uit de gemeenschap te halen?  Ligt de waarheid misschien in het midden? Maar wat is dat juiste midden dan? Hoe ziet dat eruit? Genoeg om over na te denken tijdens ons filosofiecafé. Doe je mee? Boek je ticket met vroegboekkorting via eventbrite.

Donderdag 6 juni,  20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Fermerie, muggeplein 9, Deventer
Kosten: € 8,50, vroegboekkorting via eventbrite.

In dit filosofiecafé borduren we voort op de voorafgaande Tegenlicht Meet Up. Deze keer was dit de VPRO-Tegenlichtdocumentaire ‘ons basisinkomen’ met Rutger Bregman. Over de hele wereld wordt het basisinkomen inmiddels gezien als mogelijk antwoord op de stagnerende middeninkomens, de groeiende kloof tussen arm en rijk en de robot-revolutie. Zeker negen Nederlandse steden kondigden experimenten aan. Maar na de stormachtige comeback van het basisinkomen is de grote vraag: hoe nu verder? Ondanks alle evidente voordelen staan overheden niet te trappelen om het in te voeren.

Eerste meetup gemist? Je kunt nog meedoen met de herhaling van de meetup op donderdagochtend 6 juni in de Centrale bibliotheek Deventer. Zie betreffend evenement op de kalender van filosoferenindeventer.nl. Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Je bent van harte welkom.

Filosofiecafé Deventer over ‘de vreemdeling’

Heb je beperkte rechten als vreemdeling? Of is de wereld een thuis voor iedereen? Heb je onvervreemdbare rechten omdat je mens bent, een levend wezen? Of zijn mensenrechten veranderlijk en afhankelijk van cultuur en tijdgeest? Welke antwoorden vind je via de ogen en beleving van de vreemdeling? En hoe bekijk je dit als vreemdeling-ontvangend land?  Prangende vragen in een tijd van monialisering en toenemende mobiliteit. Dus genoeg om over na te denken tijdens ons filosofiecafé.Doe je mee? Boek je ticket met vroegboekkorting via eventbrite.

Locatie: Fermerie, muggeplein 9, Deventer
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Kosten: entree €8,50 (boek je ticket met korting op eventbrite).

In dit filosofiecafé borduren we voort op de voorafgaande Tegenlicht Meet Up. Deze keer was dit de VPRO-Tegenlichtdocumentaire ‘Italiaanse lente’. In deze documentaire wordt de vraag gesteld wat we kunnen leren van een burgemeester die mobiliteit als mensenrecht beschouwt. Jaarlijks arriveren op Sicilië duizenden migranten uit Afrika die op zoek zijn naar werk en een beter leven. Ze willen verder Europa in, maar de binnengrenzen zijn dicht. Terwijl Italië kreunt en de Europese Unie worstelt met de verdeling van vluchtelingen, verleent burgemeester Orlando tijdens een feestelijke ceremonie burgerschap aan economische migranten in Sicilië. Hij ziet een toekomst waarin de economie groeit door een onbelemmerde circulatie van kapitaal, informatie, mensen, goederen en diensten. Orlando stelt dat migranten recht hebben op woonruimte, werk en gezondheidszorg ongeacht hun verblijfsstatus. Hij keert zich daarmee tegen het landelijke beleid van de ‘tirannie van de verblijfsvergunning’ en zet de macht van zijn stad in om migranten te beschermen.

Eerste meetup gemist? Je kunt nog meedoen met de herhaling van de meetup op donderdagochtend 2 mei in de Centrale bibliotheek Deventer. Zie betreffend evenement op de kalender van filosoferenindeventer.nl. Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. Je bent van harte welkom.