Start Klassieke Levenskunst (ma. ochtend)

september 16 van: 09:15 tot 12:15

“Levenskunst ligt dichter bij de krijgskunde dan bij de danskunst” – Marcus Aurelius, Romeins keizer(121 – 180)

In de cursus klassieke levenskunst bestuderen we een 6-tal filosofielijnen (Socrates, Aristoteles, Epicurus, Stoa, Cynici-Sceptici en Augustinus). Met deze cursus krijg je eveneens een globaal overzicht van – en introductie in de Grieks-Romeinse klassieke filosofie (600 v. Chr. tot 500 na Chr.). Na afloop van de cursus beschik je, naast specifieke kennis over de levenskunst en de algemene filosofische ontwikkeling van die tijd, ook over filosofische teksten en specifieke oefeningen om je eigen levenskunst verder te ontwikkelen.

De Spiegel – filosofische praktijk Deventer/Diepenveen verzorgt meerdere filsofiecursussen, waaronder het drieluik Levenskunst (klassiek, modern en kunst van ouder worden). Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

Levenskunst gaat over de vraag hoe je omgaat met jezelf en anderen, en de lotgevallen die je in het leven overkomen. Je kunt je natuurlijk door geloof, politiek of anderen laten vertellen hoe je je leven dient te leven, maar biedt dit je voldoende houvast voor zingeving in je eigen leven? Wat is voor jou een ‘gelukt’ leven? Hoe essentieel is ‘gelukkig’ zijn, en kun je ook gelukkig zijn als niet alles loopt zoals je verwacht of wenst? Een cursus levenskunst geeft je geen pasklare antwoorden. Maar deze cursus biedt je wel de mogelijkheid om samen met anderen na te denken over de kunst een goed leven te leiden. In de cursus klassieke levenskunst doen we dit aan de hand van een 6-tal filosofielijnen (Socrates, Aristoteles, Epicurus, Stoa, Cynici-Sceptici en Augustinus). Deze filosofieën gaan ervan uit dat er een vooraf bepaalde essentie is van ‘het goede leven’. Aan de mens om deze essentie te ontdekken en er vervolgens naar te gaan leven, om zo zelf gelukkig te worden.

Opbouw van de cursus: Deze cursus wordt wekelijks gegeven en bestaat uit zes bijeenkomsten van elk drie uur. (Cursusdata zijn 16 , 23 en 30 september; 7, 14 en 21 oktober). We starten met een algemene inleiding. Daarna gaan we per les het gedachtegoed van een filosoof of een filosofische denklijn verkennen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de betreffende tijd waarin de filosoof of filosofen leefden. Per les wordt een filosofische tekst en praktische oefeningen of aanwijzingen aangeboden voor zelfstudie.

Voorkennis of niveau: De cursus klassieke levenskunst is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau.

Kosten: Deelname kost €275,00, exclusief ticketservicekosten van €7,25. Minimaal 3, maximaal 10 deelnemers. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je aan voor 12 augustus via Eventbrite, dan krijg je de ticketservicekosten cadeau. Meld je je met twee of meer personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting voor elke introducee op de cursusprijs. Je kunt maximaal 3 introducees aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon krijgen 30% korting op de cursusprijs. Aanmelden voor de cursus met kortingsmogelijk kan door contact op te nemen met de organisator. Je krijgt dan een betalingsverzoek op maat.

Eveneens interessant… Zie overig geplande evenementen.

€275

Huis de Dennen

Randerstraat 24
Diepenveen, Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Start lees- en gespreksgroep Kunst van ouder worden (ma. avond)

september 23 van: 19:30 tot 21:30

“Weten oud te worden is een levenskunst, bij welke de wijsheid op een zware proef gesteld wordt.” C. J. Wijnaendts Francken (1863-1944)

In de cursus kunst van ouder worden wisselen we eigen ervaringen en gedachten uit aan de hand van filosofische teksten naar keuze van de deelnemers. We gebruiken daarbij het boek ‘De kunst van het ouder worden (grote filosofen over de ouderdom), Dohmen en Baars (vijfde druk 2012). Na deze cursus kun je je eigen ouderwordingsproces in een breder perspectief plaatsen.

De Spiegel – filosofische praktijk Deventer/Diepenveen verzorgt meerdere filosofie-activiteiten, waaronder deze gespreksgroep ‘kunst van ouder worden’. Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

Opbouw van de cursus / gespreksgroep: Deze cursus bestaat uit zes avondbijeenkomsten van elk twee uur. Concrete data zijn 23 september; 7 en 21 oktober; 11 en 25 november; 9 december. We starten met kennismaken en bespreken de algemene inleiding van het boek. De volgende lessen worden ingevuld aan de hand van teksten naar eigen keuze van de deelnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemers, kiest elke deelnemer minimaal 1, maximaal 2 teksten uit bovengenoemd boek en bereidt eigen opmerkingen of vragen voor als start van het groepsgesprek. In principe komen er per tijdvak (oudheid / middeleeuwen en renaissance / moderne tijd / 20e eeuw / hedendaagse auteurs) twee teksten aan bod voor bespreking. Daar waar de cursussen klassieke en moderne levenskunst vooral ingaan op filosofische denklijnen, staan in deze cursus filosofische teksten en de eigen beleving centraal.

Voorkennis of niveau: De cursus ‘kunst van ouder worden’ is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau.

Kosten: Deelname kost €185,00, exclusief ticketservicekosten van €5,07. Minimaal 3, maximaal 10 deelnemers. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je aan voor 12 augustus via Eventbrite, dan krijg je de ticketservicekosten cadeau. Meld je je met twee of meer personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting voor elke introducee op de cursusprijs. Je kunt maximaal 3 introducees aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon krijgen 30% korting op de cursusprijs. Aanmelden voor de cursus met kortingsmogelijk kan door contact op te nemen met de organisator. Je krijgt dan een betalingsverzoek op maat.

Eveneens interessant… Zie overig geplande evenementen.

€185

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Huis de Dennen

Randerstraat 24
Diepenveen, Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Start Ethische denklijnen (ma. avond)

september 16 van: 19:15 tot 22:15

“Relativiteit is van toepassing op natuurkunde, niet op ethiek”. – Albert Einstein, Duits – Amerikaans natuurkundige(1879 – 1955)

Ethische denklijnen gaat over de verschillende invalshoeken waarop je ethische kwesties kunt bekijken. Het gaat over nutscalculatie (utilisme), over principiële afspraken, over deugd en plicht, maar ook over recht van de sterkste en de slimste. Na afloop van de cursus kun je ‘meerpartijdig’ denken over actuele maatschappelijke kwesties en weet je wat jouw favoriete ethische invalshoek is.

De Spiegel – filosofische praktijk Deventer/Diepenveen verzorgt meerdere filosofiecursussen, waaronder deze cursus ethische denklijnen. Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

Ethiek gaat over de keuze tussen goed en kwaad, over wat je behoort te doen. Weet jij altijd het juiste te kiezen? Is het altijd zo eenduidig wat het juiste is om te doen? En waarom denkt een ander er zo anders over dan jij of ik? Waarom begrijpen we elkaar niet en kunnen niet tot overeenstemming komen wat te doen? Ethische denklijnen gaat over de verschillende invalshoeken waarop je ethische kwesties kunt bekijken. Het gaat over nutscalculatie (utilisme), over principiële afspraken, over deugd en plicht, maar ook over recht van de sterkste en de slimste. Het gaat over hoe je als individu kiest en handelt, maar ook als burger in een gemeenschap en beleidsmaker.

De cursus ethische denklijnen is samen met de cursussen ‘kijken naar religie’en ‘humanisme’ onderdeel van het drieluik ethiek en metafysica. De laatste twee cursussen zijn nog in ontwikkeling.

Opbouw van de cursus: De cursus bestaat uit 6 avondbijeenkomsten van elk 3 uur. De cursus wordt eens per twee weken gegeven en bestaat uit zes bijeenkomsten van elk 3 uur. Cursusdata zijn 16 en 30 september; 14 oktober; 4 en 18 november; 2 december. De eerste bijeenkomst is voor kennismaking, inleiding in de ethiek en politiek als ethische cultuurdrager. We verkennen een eerste ethisch dilemma. De tweede bijeenkomst maken we kennis met een ethische matrix. We verdiepen ons in utilisme (Bentham en Mill) en contractualisme (Rawls) als twee ethische denklijnen van de matrix. Ook deze bijeenkomst, evenals alle overige, verdiepen we ons in een nieuw ethisch dilemma. De derde bijeenkomst kijken we naar de andere twee denklijnen van de matrix: de deugdethiek van Aristoteles en de plichtsethiek van Kant. En natuurlijk een nieuw dilemma. De vierde bijeenkomst staat in het teken van de religieuze ethiek, maar kijken we ook naar Levinas. De vijfde bijeenkomst kijken we naar ethiek zoals je die bij dieren in de natuur kunt vinden. Daar tegenover zetten we de ethiek van de economie. Twee vreemde invalshoeken voor ethiek? Laten we dat onderzoeken! We sluiten af met Arendt als voorbereiding op de zesde bijeenkomst. De zesde bijeenkomst stellen we samen in overleg. We bekijken samen een film om de diverse ethische denklijnen te herkennen. En/ of alle deelnemers brengen hun eigen dilemma in. Daarmee ronden we de cursus af.

Voorkennis of niveau: De cursus ethische denklijnen is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau.

Kosten: Deelname kost €275,00, exclusief ticketservicekosten van €7,25. Minimaal 3, maximaal 10 deelnemers. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je aan voor 12 augustus via Eventbrite, dan krijg je de ticketservicekosten cadeau. Meld je je met twee of meer personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting voor elke introducee op de cursusprijs. Je kunt maximaal 3 introducees aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon krijgen 30% korting op de cursusprijs. Aanmelden voor de cursus met kortingsmogelijk kan door contactop te nemen met de organisator. Je krijgt dan een betalingsverzoek op maat.

Eveneens interessant… Zie overig geplande evenementen.

€275

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Huis de Dennen

Randerstraat 24
Diepenveen, Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Start Moderne Levenskunst (di. avond)

september 24 van: 19:15 tot 22:15

“Eenzaamheid kunnen doorstaan is een hogere levenskunst. Ze is het meest zalige genot, de luxe van de denker.” Karl Gutzkow (1811-1878)

In de cursus moderne levenskunst kijken we naar de fenomenologie en het existentialistische gedachtegoed in de filosofie (Kierkegaard & Nietzsche; Husserl & Heidegger; Sartre, Beauvoir & Camus; Foucault; Nussbaum & Schmid). Naast kennis van de levenskunst van de moderne tijd, weet je na afloop van deze cursus meer over de westerse filosofie van de 19e, 20e en 21e eeuw. Bovendien beschik je dan naast filosofische teksten van genoemde denkers, over specifieke oefeningen om je eigen levenskunst in kaart te brengen.

De Spiegel – filosofische praktijk Deventer/Diepenveen verzorgt meerdere filosofiecursussen, waaronder het drieluik Levenskunst (klassiek, modern en kunst van ouder worden).Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

Levenskunst gaat over de vraag hoe je omgaat met jezelf en anderen, en de lotgevallen die je in het leven overkomen. Je kunt je natuurlijk door geloof, politiek of anderen laten vertellen hoe je je leven dient te leven. Maar biedt dit je voldoende houvast voor zingeving in je eigen leven? Wat is voor jou een ‘gelukt’ leven? Hoe essentieel is ‘gelukkig’ zijn, en kun je ook gelukkig zijn als niet alles loopt zoals je verwacht of wenst? Een cursus levenskunst geeft je geen pasklare antwoorden. Maar deze cursus biedt je wel de mogelijkheid om samen met anderen na te denken over de kunst een goed leven te leiden. In de cursus moderne levenskunst kijken we vooral naar de fenomenologie en het existentialistische gedachtegoed in de filosofie. Volgens deze filosofische lijn is er geen vooraf bepaalde definitie van wat ‘goed leven’ is, maar is het ons menselijk lot om dit zelf te bepalen en te realiseren.

Opbouw van de cursus: de cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk drie uur. (Data 24 september; 8 en 22 oktober; 12 en 26 november; 10 december). We starten met een korte terugblik op- of introductie van de klassieke levenskunst. Daarna gaan we per les het gedachtegoed van een filosoof of een filosofische denklijn verkennen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de betreffende tijd waarin de filosoof of filosofen leefden. Per les wordt er voor zelfstudie een filosofische tekst aangeboden, evenals praktische oefeningen of aanwijzingen hoe we het gedachtegoed kunnen vertalen voor onszelf.

Voorkennis of niveau: Het kan handig zijn eerst de cursus klassieke levenskunst te volgen als basis voor de cursus moderne levenskunst, maar dit is niet per se noodzakelijk. Verder kun je deze cursus volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau.

Kosten: Deelname kost €275,00, exclusief €7,25 ticketservicekosten. Minimaal 3, maximaal 10 deelnemers. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je aan voor 12 augustus via Eventbrite, dan krijg je de ticketservicekosten cadeau. Meld je je met twee of meer personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting voor elke introducee op de cursusprijs. Je kunt maximaal 3 introducees aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon krijgen 30% korting op de cursusprijs. Aanmelden voor de cursus met kortingsmogelijk kan door contact op te nemen met de organisator. Je krijgt dan een betalingsverzoek op maat.

Eveneens interessant… Zie overig geplande evenementen.

€275

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Huis de Dennen

Randerstraat 24
Diepenveen, Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Start Klassieke Levenskunst (di. avond)

september 17 van: 19:15 tot 22:15

“Levenskunst ligt dichter bij de krijgskunde dan bij de danskunst” – Marcus Aurelius, Romeins keizer(121 – 180)

In de cursus klassieke levenskunst bestuderen we een 6-tal filosofielijnen (Socrates, Aristoteles, Epicurus, Stoa, Cynici-Sceptici en Augustinus). Deze cursus geeft je eveneens een globaal overzicht van – en introductie in de Grieks-Romeinse klassieke filosofie (600 v. Chr. tot 500 na Chr.). Na afloop van de cursus beschik je, naast specifieke kennis over de levenskunst en de algemene filosofische ontwikkeling van die tijd, ook over filosofische teksten en specifieke oefeningen om je eigen levenskunst verder te ontwikkelen.

De Spiegel – filosofische praktijk Deventer/Diepenveen verzorgt meerdere filsofiecursussen, waaronder het drieluik Levenskunst (klassiek, modern en kunst van ouder worden). Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

Levenskunst gaat over de vraag hoe je omgaat met jezelf en anderen, en de lotgevallen die je in het leven overkomen. Je kunt je natuurlijk door geloof, politiek of anderen laten vertellen hoe je je leven dient te leven, maar biedt dit je voldoende houvast voor zingeving in je eigen leven? Wat is voor jou een ‘gelukt’ leven? Hoe essentieel is ‘gelukkig’ zijn, en kun je ook gelukkig zijn als niet alles loopt zoals je verwacht of wenst? Een cursus levenskunst geeft je geen pasklare antwoorden. Maar deze cursus biedt je wel de mogelijkheid om samen met anderen na te denken over de kunst een goed leven te leiden. In de cursus klassieke levenskunst doen we dit aan de hand van een 6-tal filosofielijnen (Socrates, Aristoteles, Epicurus, Stoa, Cynici-Sceptici en Augustinus). Deze filosofieën gaan ervan uit dat er een vooraf bepaalde essentie is van ‘het goede leven’. Aan de mens om deze essentie te ontdekken en er vervolgens naar te gaan leven, om zo zelf gelukkig te worden.

Opbouw van de cursus: De cursus bestaat uit een zestal avondbijeenkomsten van elk drie uur (Cursusdata 17 september; 1 en 15 oktober; 5 en 19 november; 3 december). We starten met een algemene inleiding. Daarna gaan we per les het gedachtegoed van een filosoof of een filosofische denklijn verkennen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de betreffende tijd waarin de filosoof of filosofen leefden. Per les wordt een filosofische tekst en praktische oefeningen of aanwijzingen aangeboden voor zelfstudie.

Voorkennis of niveau: De cursus klassieke levenskunst is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau.

Kosten: Deelname kost €275,00, exclusief ticketservicekosten van €7,25. Minimaal 3, maximaal 10 deelnemers. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je aan voor 12 augustus via Eventbrite, dan krijg je de ticketservicekosten cadeau. Meld je je met twee of meer personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting voor elke introducee op de cursusprijs. Je kunt maximaal 3 introducees aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon krijgen 30% korting op de cursusprijs. Aanmelden voor de cursus met kortingsmogelijk kan door contact op te nemen met de organisator. Je krijgt dan een betalingsverzoek op maat.

Eveneens interessant… Zie overig geplande evenementen.

€275

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Huis de Dennen

Randerstraat 24
Diepenveen, Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie