Blog

Poëtica

mei 16 van: 20:00 tot 22:00

Een avondprogramma waarin poëzie en filosofie met elkaar in gesprek gaan, met het idee dat de disciplines vanuit een eigen benaderingswijze dezelfde, typisch menselijke zoektocht naar betekenis ondernemen.

In deze try-out onderzoeken dichter en audiomaker Ischa den Blanken en filosoof Simon Gusman de vraag: kun je dingen over jezelf te weten komen? Bestaat er zoiets als zekere zelfkennis? En wat blijft van die kennis over wanneer mens en wereld door en door dubbelzinnig blijken te zijn?

Je kunt voor deze try-out gratis een plek reserveren. De makers hanteren een ‘pay what you want/can’ principe, waarmee men achteraf een vrijwillige bijdrage kan doen.

Deze avond is een coproductie van Productiehuis BRUT, Ischa den Blanken en Theater MIMIK.

vrije gift

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Filosofiecafé Deventer

september 5 van: 20:00 tot 22:00

Aaaahhh, moeten we het nu echt zo lang gaan missen? was de verzuchting toen ik de laatste filosofiecafé-avond van het voorjaarsseizoen aankondigde (4 april). Ja echt, helaas, ik heb een zomerstop nodig, niet alleen om heerlijk in de tuin te werken en van het weer te genieten, maar ook om nieuwe filosofie-ideeën en onderwerpen te bedenken. Dus eerst een lekker lange zomer en op 5 september is er dan weer het eerste filosofiecafé van het seizoen.

Daarna gaan ook alle filosofiecursussen van filosofiepraktijk De Spiegel in Diepenveen weer van start. Cursussen over levenskunst, verbindingskunst, ethiek en metafysica. Wil je up to date blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang de actuele onderwerpen en startdata in je mailbox (check ook altijd even je spambox als je niets vindt na inschrijving).

Nadere informatie over dit filosofiecafé van 5 september en andere cursussen volgt!

vrije donatie

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Filosofiecafé Deventer; chaos

april 4 van: 20:00 tot 22:00

De mens zal nooit afstand doen van het echte lijden, dat wil zeggen, van verwoesting en chaos. Lijden – dat is immers de enige oorzaak van het bewustzijn.(Fjodor M. Dostojewski- Russisch schrijver 1821-1881)

Onze moderne samenleving is gebaseerd op orde. We proberen chaos uit te bannen, maar met de aanhoudende stroom crises lijkt de maatschappelijke chaos compleet. Hoe verhoudt de mens zich tot chaos? Is het een bron voor creativiteit en pluraliteit, of juist een bron van onzekerheid en geweld? In april, de maand van de filosofie, staat het thema ‘chaos’ centraal.
Stephen Hawking (Brits fysicus en cosmoloog,1942-2018) vroeg zich af of hoe het menselijk ras nog 100 jaar kan overleven in een wereld die politiek, sociaal en ecologisch in chaos verkeert. Volgens John Updike (Amerikaans schrijver en criticus, 1932-2009) is chaos Gods lichaam en orde des duivels keten. Hoe verhouden deze twee uitspraken zicht tot elkaar? Wat denk jij?

Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. De ware kunst van filosoferen is niet zozeer het geven van je mening, maar eerder het stellen van de juiste vraag en onderzoeken van je eigen aannames. Heb jij dat vermogen of wil je dit (beter) leren? Kom dan naar het filosofiecafé. Doe je mee? Meld je dan snel aan en reserveer je plek via Eventbrite. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. De avond vindt plaats in de bovenzaal van het gezellige EETCAFÉ DE 7E HEMEL, grote kerkhof 28, Deventer.

Locatie: Eetcafé de 7e hemel (bovenzaal) , Grote Kerkhof 28, Deventer
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Aanmelden en kosten: vrije gift en aanmelden via Eventbrite ivm maximum groepsgrootte.

De avond wordt georganiseerd en begeleid door filosoof Trees Schopman van de Spiegel – filosofische praktijk Deventer.

Link eventbrite: https://www.eventbrite.nl/e/861120363187?aff=oddtdtcreator

donatie via Eventbrite

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Dag van Stoïcijnse Levenskunst

april 13 van: 10:00 tot 17:00

Het thema van de Maand van de Filosofie is ‘Chaos’. De Stoïcijnse School pakt dit op, op de ‘Dag van de Stoïcijnse Levenskunst’. Sprekers Maarten van Buuren, Michiel Buis en Bart Heuvingh nemen je mee in de wereld van de Stoïcijnse filosofie. Wat kan de Romeinse keizer Marcus Aurelius ons leren over het beteugelen van de innerlijke chaos, onrust en emoties? Hoe kunnen de Stoïcijnen ons helpen ons beter te verhouden tot de natuur en de chaos die wij daarin veroorzaken? En welke tools kunnen we inzetten om vanuit een vastgeroeste mindset naar een open, Stoïcijnse groeimindset te bewegen?

De Dag van de Stoïcijnse Levenskunst bestaat uit drie presentaties waarin Maarten, Michiel en Bart je meenemen in hun antwoorden op deze vragen.

Deze dag vindt plaats in de theaterzaal van de openbare bibliotheek Deventer, stromarkt 18 te Deventer. De bibliotheek beschikt over een koffieshop- restaurant waar u uw versnaperingen kunt halen.

€75

Openbare bibliotheek Deventer

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Filosofiecafé Deventer; over Taboe

maart 7 van: 20:00 tot 22:00

Ik haat privileges en monopolies. Wat niet met de massa kan gedeeld worden, is voor mij taboe – Mahatma Gandhi- Indiaas politicus (1869-1948)

Is taboe een noodzakelijk kwaad? Dus een ‘kwaad’, in zichzelf maar noodzakelijk als gevestigde regels tekort schieten? Bevestigt taboe de geschreven regel of juist de ongeschreven regel? Taboe is misschien iets waartegen we ons verzetten, maar dat we eveneens gebruiken als het ons te pas komt. Volgens Freud waren taboe-voorschriften het eerste recht. En volgens Kołakowski staat of valt de hele ethiek met het respecteren van taboes. Wat is een taboe eigenlijk en wanneer is iets taboe? Wat denk jij?

Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. De ware kunst van filosoferen is niet zozeer het geven van je mening, maar eerder het stellen van de juiste vraag en onderzoeken van je eigen aannames.Heb jij dat vermogen of wil je dit (beter) leren? Kom dan naar het filosofiecafé. Doe je mee? Meld je dan snel aan en reserveer je plek via Eventbrite.

Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. De avond vindt plaats in de bovenzaal van het gezellige EETCAFÉ DE 7E HEMEL, grote kerkhof 28, Deventer.

De avond wordt georganiseerd en begeleid door filosoof Trees Schopman van de Spiegel – filosofische praktijk Deventer. Al vast een indruk krijgen van zo’n filosofie-avond? Lees hier hetblog over ‘oordeel en emotie’ (filosofiecafé 7-12-2023)

Eveneens interessant…Zie overig geplande evenementen

vrije donatie via Eventbrite

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Filosofiecafé Deventer: Iemand zijn

februari 1 van: 20:00 tot 22:00

De gevangenis berooft je niet alleen van je vrijheid, er wordt ook geprobeerd je van je identiteit te beroven. Iedereen draagt hetzelfde uniform, eet hetzelfde voedsel en heeft hetzelfde rooster. Het is per definitie een puur autoritaire staat die geen onafhankelijkheid of individualiteit tolereert (Nelson Mandela 1918-2013).

Het laatste boek van Joep Dohmen heeft de titel ‘iemand zijn’. Volgens hem is dat de diepste wens van elke sterveling.. iemand te zijn. Wanneer ben je iemand? En waartoe wil je iemand zijn? Hoe is de verhouding tussen jou, die iemand is of wil zijn, en de ander die ook iemand is, of wil zijn? Ontstaat er dan gebrek aan ruimte? Kan het ook verkieslijk zijn om niemand te zijn? Blijkens het citaat van Nelson Mandela kan het je als straf verboden worden iemand te zijn. Je mag je niet onderscheiden van anderen en daarmee wordt je identiteit geroofd. Ondertussen pleiten de boeddhisten en de nodige andere leermeesters ervoor afstand te doen van je wens iemand te willen zijn, je ego als katalysator van eigen leed en zelfmedelijden. Is je ego je identiteit? En hoe zit het dan met discrimineren? Discrimineren betekent toch letterlijk ‘onderscheid maken’? Als dit onderscheid van vitaal belang is voor je identiteit zouden wij dan ons wettelijk verbod op discriminatie anders moeten formuleren of invullen? Wat denk jij?

Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. De ware kunst van filosoferen is niet zozeer het geven van je mening, maar eerder het stellen van de juiste vraag en onderzoeken van je eigen aannames.Heb jij dat vermogen of wil je dit (beter) leren? Kom dan naar het filosofiecafé. Doe je mee? Meld je dan snel aan en reserveer je plek via Eventbrite.

Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. De avond vindt plaats in de bovenzaal van het gezellige EETCAFÉ DE 7E HEMEL, grote kerkhof 28, Deventer.

De avond wordt georganiseerd en begeleid door filosoof Trees Schopman van de Spiegel – filosofische praktijk Deventer. Al vast een indruk krijgen van zo’n filosofie-avond? Lees hier het blog over ‘oordeel en emotie’ (filosofiecafé 7-12-2023)

Eveneens interessant…Zie overig geplande evenementen

vrije gift

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Filosofiecafé Deventer; de kracht van verlangen

januari 4 van: 20:00 tot 22:00

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.(Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver, 1900-1944)

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Wat wens je? Voor jezelf? Voor de ander? Voor de wereld? Een nieuwe baan, een nieuw huis, een nieuwe liefde? En dat er eindelijk eens vrede mag zijn, of een wondertje voor de klimaatproblematiek?
Volgens Nussbaum zet verlangen de mens aan tot handelen. Wat is dan ons verlangen dat tot onderlinge concurrentie, onderlinge conflicten en oorlogen leidt? Of wat is ons verlangen dat leidt tot liefhebben? Volgens Deleuze en Guattari ‘is de mens haar verlangen’. ‘Verlangen’ is volgens hen iets anders dan het hebben van een wens of behoefte. Verlangen ligt juist ‘onder’ wensen of behoeftes. Het is de manier waarop je met je wensen omgaat en je reden om specifieke behoeftes al dan niet te hebben. Wat bedoelen ze hier mee? Als het verlangen ‘onder’ onze wensen ligt, zijn we ons dan bewust van ons verlangen? Hebben we er grip op of maakt het ons kwetsbaar voor manipulatie? Wat denk jij?

Filosofiecafé is voor iedereen die wil filosoferen en durft te denken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond of opleiding. De ware kunst van filosoferen is niet zozeer het geven van je mening, maar eerder het stellen van de juiste vraag en onderzoeken van je eigen aannames. Heb jij dat vermogen of wil je dit (beter) leren? Kom dan naar het filosofiecafé. Doe je mee? Meld je dan snel aan en reserveer je plek via Eventbrite.

Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. De avond vindt plaats in de bovenzaal van het gezellige EETCAFÉ DE 7E HEMEL, grote kerkhof 28, Deventer.

De avond wordt georganiseerd en begeleid door filosoof Trees Schopman van de Spiegel – filosofische praktijk Deventer. Al vast een indruk krijgen van zo’n filosofie-avond? Lees hier het blog over ‘oordeel en emotie’ (filosofiecafé 7-12-2023)

Eveneens interessant…Zie overig geplande evenementen

vrije gift

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Oordeel en emotie

Dit blog is geschreven nav  filosofiecafé Deventer 7 december 2023 en opgedragen aan de bezoekers van die avond: Emile, Wil, Janneke, Sienie, Hans, Onno, Fred, Marlou, Lara, Hans, Paul, Ingrid, Frank, Jopie.

Filosofiecafé Deventer – oktober t/m april, de eerste donderdagavond van de maand – bovenzaal van eetcafé de 7e Hemel (grote kerkhof 28, Deventer). Zie de agenda.

Inleiding

Wat hebben emoties met oordelen te maken? Een oordeel hoort toch altijd op feitelijkheid gebaseerd te zijn? Mensen die zich door hun emoties laten leiden, zwabberen alle kanten op en diskwalificeren daarmee zichzelf in een rationeel ingerichte en dus op redelijkheid en verstand gebaseerde maatschappij. In ieder geval berokkenen ze zichzelf in de regel meer schade dan voordeel als ze niet nadenken…toch? Of misschien toch niet?

Martha Nussbaum en emoties

Volgens Nussbaum zijn onze emoties oordelen over de situatie waarin we ons bevinden. En daarmee zijn het ‘cognitieve inschattingen’. Onze emoties bevatten dus zinvolle informatie . “Emoties zelf zijn intelligent en zonder emoties is ons denken krachteloos” stelt Nussbaum in haar boek ‘Oplevingen van het denken – over de menselijke emoties’(2006). Daarom zouden emoties onderdeel moeten zijn van onze ethiek, want ze tonen onze ‘behoeftigheid’. Dit is haar grote bezwaar bij eigenlijk alles (politiek, ethiek, onderwijs) dat op feitelijkheid en rationele oordelen is gestoeld, en emoties probeert buiten te sluiten als ‘onberedeneerde of domme lichamelijke bewegingen’.

Martha Nussbaum over emoties (2 minuten)

Als belangrijk voorbeeld in haar theorie gebruikt ze vaker de behoeftigheid en afhankelijkheid van kleine kinderen en de daarmee gepaard gaande emoties. Ook beschrijft ze als voorbeeld het sterven van haar moeder. Hoe zijzelf emotioneel reageerde op de boodschap dat haar moeder op sterven lag en hoe zij daardoor naast mentaal, vooral ook fysiek en in haar bewegingen van slag was. Er staat veel op het spel om emoties op deze manier te zien, als intelligente reacties op de perceptie van waarde, licht ze toe in haar boek. Als emoties doordrenkt zijn van intelligentie en onderscheidingsvermogen, en als ze in zichzelf een besef van waarde of belangrijkheid bevatten, kunnen ze bijvoorbeeld niet gemakkelijk terzijde worden geschoven in verslagen van ethische oordeelsvorming, zoals zo vaak is gebeurd in de geschiedenis van de filosofie. …
Als we emoties beschouwen als essentiële elementen van de menselijke intelligentie, in plaats van alleen als ondersteuning of rekwisieten voor intelligentie, geeft dit ons bijzonder sterke redenen om de voorwaarden voor welzijn in een politieke cultuur te bevorderen: want deze visie houdt in dat zonder emotionele ontwikkeling een deel van ons redeneervermogen als politieke personen zal ontbreken.

Heel verrassend in het verhaal van Nussbaum is, dat emoties intelligent zijn en onderscheidingsvermogen hebben. Als emoties dergelijke zelfstandige fenomenen zijn, is de mens die de emotie ondergaat dan nog wel verantwoordelijk voor eigen beleving en gedrag?

Stoïcijnen en rationaliteit

Prof. de Bruin over belang van emoties (2 minuten)

Volgens Boudewijn de Bruin kun je rationaliteit niet bereiken zonder emoties, je zult de meest idiote risico’s nemen. Rationaliteit is het nuchter nadenken en vellen van een oordeel op redelijke gronden. En blijkbaar heb je emotie daarbij nodig als waardevolle informatieverschaffer over de situatie waarin je je bevindt. Waarom moesten de Stoïcijnen dan niets hebben van emoties? Zij vonden het rustverstorende en irrationele verschijnselen. Emoties waren volgens hen zelfs verkeerde oordelen omdat zaken in zichzelf ‘indifferent’ zijn – niet goed of slecht – en volgens de natuurlijke orde van de logos voorbestemt om te gebeuren. De Stoïcijnen vonden dat mensen zich moeten bezighouden met datgene wat in hun macht ligt en dat zijn onze meningen, ons streven, onze begeerte en afkeer. We moeten willen wat ons overkomt, onze emoties via ons denken daarmee in lijn brengen totdat ze wegebben en wij gemoedsrust overhouden. Ik denk dat de Stoïcijnen op hun achterste benen zouden staan bij de bewering van Nussbaum dat emoties doordrenkt zijn van intelligentie en onderscheidingsvermogen, en ze in zichzelf een besef van waarde of belangrijkheid bevatten.

Aristoteles en zelfbeheersing

Theophrastus (371 – 287 v Chr. en leerling van Aristoteles) vindt dat je beter kunt vertrouwen op een paard zonder teugel dan op een man zonder oordeel. Wat bedoelde hij daarmee? Dat een man zonder oordeel stuurlozer is dan een paard dat op zijn instincten en dus zijn emoties vertrouwt? Zijn leermeester Aristoteles is duidelijk over emoties in zijn boek Ethica Nicomachea: Emoties zijn niet goed of slecht te noemen maar ze kunnen ons tot slechte dingen brengen als ze in strijd zijn met de juiste algemene regel. Daarom is zelfbeheersing inzake pijn en genot belangrijk, hoort het rationele principe leidend te zijn en niet de emoties. Aristoteles vergelijkt het onder invloed staan van emoties met dronken zijn, buiten zichzelf zijn of slapen. Deze mensen beschikken in zekere zin wel over kennis maar kunnen er in hun toestand geen gebruik van maken. Dit is echter niet altijd even herkenbaar omdat ook mensen die dronken zijn beweringen doen die op weten lijken te zijn gebaseerd. Volgens Aristoteles moeten we uitingen van mensen die in de greep van emoties zijn vergelijken met de manier waarop acteurs spreken; ze doen alleen taaluitingen maar hebben niet de mening of kennis die ze ogenschijnlijk uiten.

Zwart-witte feiten en gekleurde emoties

Wat kunnen we nu uit bovenstaande afleiden? Emoties zijn belangrijk om ons de waarde te laten inzien die een situatie voor ons heeft en dragen bij aan betekenisgeving. Een wereld bestaande uit feiten is als een zwart-wit weergave van de werkelijkheid. Onze emoties kleuren het plaatje in. Onze vooronderstellingen bepalen de kleur van de bril waarmee we het geheel bekijken. Volgens de Stoïcijnen hebben we alleen vat op onze eigen meningen; onze vooronderstellingen en conclusies. Dus we hebben vat op de kleur van de bril waarmee we het plaatje bekijken, maar niet op het plaatje zelf. En of we dan de inkleuring van het plaatje op de juiste manier beoordelen is vanwege onze gekleurde bril maar de vraag.

Conclusie

Moeten we ons in het vervolg maar tot zwart-wit plaatjes beperken en de kleuren als overbodig beschouwen omdat we ze niet zuiver en objectief waar kunnen nemen? Nee, want onze emoties en dus de kleuren in het plaatje geven onze betrokkenheid weer, en helpen zo mee om allereerst al de noodzaak te voelen tot een oordeel te komen, en vervolgens tot wat dit oordeel voor ons zou moeten zijn. Want feitelijkheid creëert nog geen betrokkenheid. Wel vraagt het ons om onze bril opgepoetst en helder te houden en kritisch de kleuring van onze brilglazen mee te wegen in wat we menen te zien. Dus laten we alsjeblieft ons verstand blijven gebruiken om tot een goed oordeel te komen, maar daarbij wel onze emoties, en de emoties van anderen de ruimte geven om het gekleurde deel van het verhaal te vertellen.

Filosofiecursus kunst van liefhebben – ochtend

april 10 van: 09:15 tot 12:15

Stuntelen in de liefde, wie doet dat niet? Volgens Eric Fromm is liefhebben een kunst, een kunde die we moeten leren. Jan Drost en Alain de Botton zijn dit met hem eens. Volgens Dirk de Wachter (Belgisch psychiater) is het allemaal een toevalstreffer, een kwestie van ‘chance’. Wat is liefhebben voor ons? Welke problemen en successen ervaren wij in liefdesland? Wat kunnen we van de wijzen en van elkaar leren in dit opzicht? In de cursus kunst van liefhebben bekijken we diverse situaties en verhalen. Aan de hand van wat ‘wijzen’ ons vertellen en wat we zelf denken en ervaren onderzoeken we wat liefde en liefhebben is voor ons.

Opbouw van de cursus: De cursus bestaat uit een drietal wekelijkse bijeenkomsten van elk drie uur. De data zijn woensdagochtend 10, 17 en 24 april. De eerste bijeenkomst staan we stil bij de problematische kant van liefhebben. We hebben het over liefde in relaties maar ook over zelfliefde. De tweede bijeenkomst staan we stil bij de ontwikkeling van huwelijk en relaties in de geschiedenis, en kijken we wat Plato ons kan vertellen over de diverse vormen van liefde en liefhebben. In de derde bijeenkomst vertellen actuele wijzen als Jan Drost, Alain de Botton en Jan Geurtz ons waar het nu werkelijk om draait en hoe we liefhebben wel of niet kunnen leren. En bovenal putten we uit elkaars wijsheid, want wie het weet, mag het zeggen.

Voorkennis of niveau: De cursus kunst van liefhebben is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau. Deze cursus maakt deel uit van een drieluik. De cursussen ‘burnout & bezieling’ en ‘geweldloze & verbindende communicatie’ zijn de andere twee delen van dit drieluik.

Kosten: Deelname kost €140,00. Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers. Je kunt je gratis registreren voor deelname via Eventbrite. Een betalingsverzoek volgt later. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je met twee personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting op de cursusprijs. Meld je je met drie personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 20% korting op de cursusprijs. Je kunt je met maximaal 4 personen aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Iedere deelnemer kan op deze manier korting verwerven op de cursusprijs. Dit doe je door via eventbrite het benodigde aantal plekken te reserven op jouw naam en later op het betalingsverzoek te vermelden voor wie jij de aanmelding en de betaling regelt.

Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon kunnen zichzelf aanmelden en krijgen een betalingsverzoek op maat.

Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

€140

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps

Filosofiecursus geweldloze verbindende communicatie – ochtend

februari 28 van: 09:15 tot 12:15

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt”.

 Peter F. Drucker (1909-2005).

Communicatie is de brug waarover we elkaar bereiken in het samenleven en samenwerken. Hoe vaak blijken er op die brug allerlei obstakels te zijn waardoor de communicatie moeizaam is of helemaal mis loopt? Omgaan met conflicten en het herkennen en verwoorden van je eigen behoeften blijkt moeilijk te zijn. In deze cursus verkennen we de filosofie van het geweldloos communiceren. Bij de vertaling naar de praktijk bekijken we waar onze conflicten zich voordoen en hoe we hier op een andere manier mee om zouden kunnen gaan. Je kunt je gratis registreren voor deelname. Betalingsverzoek volgt als de cursus daadwerkelijk gaat starten.

In de cursus geweldloze/verbindende communicatie staan we o.a. stil bij de theorie van M. Rosenberg en onderzoeken we voorbeelden aan de hand van onze eigen praktijk.

Opbouw van de cursus: De cursus bestaat uit een drietal wekelijkse bijeenkomsten van elk drie uur. Concrete cursusdata zijn woensdagochtend 28 februari, 6 en 13 maart. We starten met een korte inleiding over communicatie en wat hierin zoal mis kan gaan. Daarna verdiepen we ons in de nodige theorie en ondersteunende filmpjes. Aan de hand van dit alles kijken we naar onze eigen communicatie en hoe we die kunnen verbeteren.

Voorkennis of niveau: De cursus geweldloze / verbindende communicatie is te volgen zonder enige voorkennis of specifiek opleidingsniveau.

Kosten: Deelname kost €140,00. Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers. Je kunt je gratis registreren voor deelname via Eventbrite. Een betalingsverzoek volgt later. Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, krijg je de inschrijvingskosten retour.

Kortingsmogelijkheden: Meld je je met twee personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 10% korting op de cursusprijs. Meld je je met drie personen aan dan is er voor de hoofdaanmelder 20% korting op de cursusprijs. Je kunt je met maximaal 4 personen aanmelden waardoor de korting voor de hoofdaanmelder kan oplopen tot 30% van de cursusprijs. Iedere deelnemer kan op deze manier korting verwerven op de cursusprijs. Dit doe je door via eventbrite het benodigde aantal plekken te reserven op jouw naam en later op het betalingsverzoek te vermelden voor wie jij de aanmelding en de betaling regelt.

Mensen die gebruik mogen maken van de Rechtop coupon kunnen zichzelf aanmelden en krijgen een betalingsverzoek op maat.

Meer informatie over het totale cursusaanbod vind je hier.

€140

Filosofische Praktijk Deventer, de Spiegel

Bekijk de site van Organisator

Mimik

Achter de Muren Vispoort 8 – 10. 7411 SL Deventer.
Deventer, 7411 SL
+ Google Maps